NCCE har oppnådd bronse-sertifisering i EUs klyngeevaluering. Tildelingen kom etter at NCCE er blitt grundig evaluert av det europeiske sekretariatet for klyngeanalyse.

NCCE er blitt tildelt sertifiseringen «Cluster Management Excellence Label BRONZE – Striving for Cluster Excellence». Bronsegodkjenningen tildeles av sertifiseringsorganet European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).

ESCA har gjennomført en analyse av NCCE og konkluderer med at klyngen oppfyller kvalifikasjonskravene for å få bronse-sertifikatet. Undersøkelsen er blitt gjennomført ved intervju, og tar for seg 36 indikatorer med hensyn til klyngens struktur, styringen av klyngen, finansiering, tjenester, kontakter og samhandling innenfor klyngen, prestasjoner og anerkjennelse av klyngen.

Daglig leder Tina Wågønes i NCCE.

Kvalitetsstempel

–  Bronse-sertifiseringen er et kvalitetsstempel for klyngen, og en bekreftelse på at den jobben som vi og våre medlemmer gjør ligger på samme nivå som det europeiske klynger leverer. I tillegg gjør sertifiseringen oss attraktive som samarbeidspartnere i EU-prosjekter, noe som åpner flere muligheter for våre medlemmer. Dette er et viktig steg på veien for å profesjonalisere arbeidet vi gjør i klyngen, og som vil bidra til at vi får enda mer fart på omstillingen til en sirkulær økonomi, sier daglig leder Tina Wågønes i NCCE.

Vil utvikle klyngen videre

Når en klyngeorganisasjon får bronse-merket for første gang, er den gyldig i to år. Da må klyngen gjennom en ny evaluering for å fornye sertifiseringen, eller søke om sertifisering på neste nivå.

–  Vi vil jobbe videre med å utvikle klyngen til å kvalifisere seg for neste nivå (sølv eller gull), sier Tina.

Det europeiske sekretariatet for klyngeanalyse springer ut fra The European Cluster Excellence Initiative (ECEI). Sekretariatet holder til i Berlin, og har en sentral posisjon overfor politiske beslutningstakere og klyngeledere rundt klyngeutvikling i hele Europa.