Nå kan du se opptakene fra Den store sirkulærkonferansen 2024. Du finner alle innlegg, samtaler og prisutdelinger på NCCEs YouTube-kanal.

Her finner du hele spillelisten fra konferansen

…og her kan du se fotoglimt fra konferansen