Styret - NCCE
NCCE

Styret


Styreleder

Terje Kirkeng

Prosjekt- og utviklingsansvarlig,
VESAR

Nestleder

Ingar Skiaker

Nettverksutvikler, Fredrikstad
Næringsforening


Mette Lene Falck-Pedersen

Visedekan, Fakultet for teknologi,
naturvitenskap og maritime fag, USN


Reija Anneli Santala

Avdelingsleder, Multiconsult


Sigrid Hilsen

Direktør Innovasjon og forretningsutvikling, Lindum


Thor Øyvind Stene

Miljøleder, Stene Stål Gjenvinning

Varamedlem

Pål Jahre Nilsen

VP Innovation, Scanship

Varamedlem

Ole Jørgen Hanssen

Seniorforsker Norsus/NMBU