Styret - NCCE
NCCE

Styret


Styreleder

Thor Øyvind Gøtz Stene

Miljøleder, Stene Stål Gjenvinning

Nestleder

Terje Kirkeng

FoU leder, Lindum


Mette Lene Falck-Pedersen

Visedekan, Fakultet for teknologi,
naturvitenskap og maritime fag, USN


Reija Anneli Santala

Prosjekt- og porteføljeleder Industri, Multiconsult


Ole Jørgen Hanssen

Seniorforsker, NORSUS

.

Varamedlem

Kristofer Larsen

Klima- og bærekraftrådgiver, NOAH


Sigurd Vildåsen

Seniorforsker, SINTEF

.

Kjell-Arne Leinum

Daglig leder, Skolt Miljøpark

Varamedlem

Tine Solberg Johansen

Kommunikasjonsansvarlig, Østfold Avfallssortering