To fyrtårn - NCCE
NCCE

To fyrtårn


Her gjenvinnes organiske avfallsressurser til klimavennlig biogass og andre sirkulære produkter – som klimavennlige tomater, biogjødsel og nye metoder for å dyrke mat basert på organiske avfallsressurser. Dette er en helt unik innovasjons- og testarena, som i tillegg har et kunnskaps- og opplevelsessenter hvor 10.000 elever årlig lærer om sirkulærøkonomi i praksis.

Denne industriparken er et eksempel på det vi kaller «industriell symbiose». Her utnyttes ressursene mest mulig effektivt og virksomhetene har en felles ambisjon om å bli klimanøytrale gjennom økt samhandling. 20 prosent av Norges avfallsressurser innenfor kategoriene metaller, kasserte kjøretøy, batterier og vindusglass, håndteres og gjenvinnes på Øra.