Kompetanse - NCCE
NCCE

Kompetanse

Presentasjoner og film

Bærekraft for bedrifter

Dette er det første i en serie webinarer som vil bli publisert utover høsten 2023 i forbindelse med pilotprogrammet innen bærekraftig verdiskaping.

Sirkulærøkonomi

Webinar 17. oktober 2023: Introduksjon til sirkulærøkonomi med fokus på praksisnyttige modeller og verktøy som material flow analysis (MFA), livsyklusanalyser (LCA) og miljødeklarasjoner (EPD).

Realisering av bærekraftige forretningsmodeller

Webinar 24. oktober 2023: Realisering av bærekraftige forretningsmodeller. 

Introduksjon av forretningsmodellering og prosessverktøy for å skape lønnsom bærekraft i bedrifter. 

Hvordan sikre tilgang til resirkulerte materialer?

Webinar 2. november 2023:  Vi ser på muligheter og barrierer for hvordan sikre tilgang på resirkulerte materialer. Herunder digitalisering av avfallsstrømmer og digitale produktpass og samarbeid på tvers av bransjer, inkludert logistikk og ressursplanlegging. 

Bærekraft og digitalisering

Webinar 7. november 2023: Bærekraft og digitalisering 

Definerer digital omstilling og forklarer praktiske strategier for å øke bærekraft gjennom digitalisering.  

Hvordan kan bedriftene selv tilrettelegge for mindre avfall? 

Webinar 9. november 2023

Metoder og modeller for design for ombruk og resirkulering, industriell symbiose.  

Avfallsdirektivet – hvordan påvirker det bærekraftsarbeidet i bedriftene?

Webinar 16. november 2023:

  • Implementering av rammedirektiver i norsk rett
  • Hovedtrekk i rammedirektivet
  • Grunnleggende begreper
  • Sirkulære perspektiver i rammedirektivet
  • Forslag til endring av rammedirektivet, med fokus på tekstiler og matavfall
  • Hvordan setter rammedirektivet spor i norsk rett

Utvidet produsentansvar 

Webinar 23. november 2023 

Webinaret gir et overblikk over hva som ligger i begrepet «utvidet produsentansvar», hva det har med sirkulærøkonomi å gjøre og hvorfor internasjonale trender peker i retning av å gi produsentbedrifter stadig mer ansvar for utrangerte produkter i stadig flere bransjer.  

Hvordan styrke samarbeidet mellom innovasjonsaktørene og det offentlige, for økt bærekraftig verdiskaping?

Seminar i Oslo 21. november 2023

Målet med seminaret er å utforske mulighetsrommet for samarbeidet mellom innovasjonsaktørene og det offentlige, med mål om å øke den bærekraftige verdiskapingen.

Bærekraftsregnskap og -rapportering

Webinar 28. november 2023: Innføring i regnskap og rapportering for bærekraft – relevante verktøy og standarder, tips knyttet til praktisk gjennomføring, herunder åpenhetsloven, EUs taksonomi og vesentlighetsanalyse.

Fysisk seminar: Bærekraftsrapportering

Webinar 7. desember 2023: Fordypning i tema inkl. Nordic Sustainable Reporting standard, NOU:2023. Praktisk tilnærming til taksonomien.

Fysisk seminar: Sirkulærøkonomi

Webinar 12. desember 2023: Dette seminaret gir en fordypning i temaet sirkulærøkonomi.