Fra 16. til 19. juni ledet Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Astrid av Belgia delegasjonen Belgian Economic Mission to Norway. Målet var å styrke de økonomiske båndene mellom Belgia og Norge, og inkluderte en delegasjon på 450 personer fra omtrent 200 belgiske bedrifter. Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE) ble invitert til å delta på både en mottakelse og en workshop om sirkulær økonomi.

Mottakelse på Sentralen 18. juni

Den elegante mottakelsen på Sentralen i Oslo samlet hele den belgiske delegasjonen samt andre inviterte gjester. Blant deltakerne var representanter fra NCCE, Benedikte Bekkevold Hansen og Tina Wågønes. Høydepunktet var en inspirerende tale av Prinsesse Astrid, hvor hun fremhevet viktigheten av økt samarbeid og innovasjon mellom Norge og Belgia. Hennes ord oppmuntret alle tilstedeværende til å utforske nye muligheter for partnerskap og felles prosjekter.

Workshop om sirkulær økonomi 19. juni

Dagen etter fortsatte begivenhetene med en workshop fokusert på sirkulær økonomi, arrangert på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo. Workshopen samlet over 50 deltakere fra både belgiske bedrifter, norske klynger og klyngemedlemmer. Blant de norske klyngene som deltok, var NCCE, Norwegian Center of Maritime Technology (NCMT) og ACT Cluster.

NCCE, representert ved Benedikte Bekkevold Hansen og Jon Hermansen, presenterte klyngens arbeid og et pågående prosjekt i samarbeid med noen av våre medlemmer. Presentasjonen la grunnlaget for mange gode samtaler og kunnskapsutveksling med de belgiske deltakerne og de andre norske klyngene. Workshopen bød på verdifulle innsikter fra belgiske foredragsholdere og inspirerende diskusjoner med norske kolleger.

Denne samlingen ga deltakerne en unik mulighet til å utveksle erfaringer og utforske felles utfordringer og løsninger innen sirkulær økonomi. Samarbeidets ånd var sterk, og det ble tydelig at både belgiske og norske partnere ser frem til å fortsette å utvikle felles initiativer for en mer bærekraftig fremtid.

Fremtidige muligheter

Dette økonomiske oppdraget har skapt et solid fundament for videre samarbeid mellom Belgia og Norge. Deltakerne uttrykte en sterk vilje til å fortsette dialogen og utforske nye samarbeidsmuligheter. For NCCE og de andre involverte, var dette en spennende og lærerik opplevelse som de vil bygge videre på i tiden som kommer.

Med dette ønsker vi våre belgiske venner hjertelig velkommen tilbake til Norge og ser frem til å skape en sirkulær fremtid sammen.

Foto på toppen viser representanter fra norske klynger og bedrifter, samt belgiske arrangører og bedrifter. Foto: Karin Kristensen, Arctic Cluster Team

Denne artikkelen er skrevet ved hjelp av AI (ChatGPT)