Faksimile Fredrikstad Blad 20. januar 21

Øra kan bli hovedsenter for tidenes klimasatsing – med over 1.000 nye arbeidsplasser.

Camilla Brox og Tore Lundestad fra prosjektet Borg CO2 jobber for å fjerne utslipp av klimgasser i regionen. Potensiealet er stort, både for muljøet og industrien.

Vi har alle et ansvar for å iverksette tiltak for å bekjempe klimaendringene og deres innvirkning (FNs bærekraftsmål # 13). Gjennom punkt 31 i 2030 Agenda for bærekraftig utvikling «etterlyses et bredest mulig internasjonalt samarbeid med sikte på å akselerere reduksjonen av globale klimagassutslipp og adressere tilpasning til de negative konsekvensene av klimaendringene».

Siden mai 2019 har Norsk senter for sirkulær økonomi (NCCE) jobbet med Borg CO2, som prosjektleder av mulighetsstudien der de har sett på hva som trengs for å bygge en industriell CCS-klynge på Øra og regionalt. Klyngen har et fangstpotensial på opptil 630.000 tonn CO2 / år, og har mottatt finansiering fra Climit. 630.000 tonn CO2 er mye CO2 som potensielt ikke når atmosfæren … Du kan lese mer om Borg CO2 på: https://www.borgco2.no/ og i artikkelen nedenfor.

Les mer i dagens Fredriksstad Blad