Hvordan beskytter du bedriftens immaterielle rettigheter (Intellectual Property Rights) og hvordan kan en god IPR-strategi innlemmes i bedriftens overordnede strategi? NCCEs samarbeidspartner NOSCA Clean Oceans inviterer NCCE-medlemmer til å delta på webinar om dette.

NOSCA Clean Oceans arrangerer webinarserien i samarbeid med Patentstyret, Bryn Aarflot, MRC og Egga.

I webinarserien vil Patentstyret og Bryn Aarflot gi innsikt i hvordan man beskytter bedriftens immaterielle rettigheter (Intellectual Property Rights), hvordan en god IPR-strategi kan innlemmes i bedriftens overordnede strategi, samt gjennomgå beste praksis for håndtering av rettighetene til IPR som er utviklet sammen med andre.

Målgruppen er bedrifter som driver med innovasjon og utvikling, og som derfor må ha et bevisst forhold til egne og andres immaterielle rettigheter. Hvis du vil være med på dette: Bruk påmeldingslenken til Patentstyret, og oppgi at du er NCCE medlem.

Webinar i tre deler

Webinar 1 – Grunnleggende om immaterielle rettigheter Innføring i de ulike industrielle rettighetene (oppfinnelser, design, produkter, patenter og varemerker) og hvordan de fungerer. Vi vil gå igjennom fallgruver man kan komme ut for i søknadsprosessen. Fredrik Lundvall, Patentstyret

Dato: 07. mars kl. 09:00-10:00 inkl. spørsmål/svar | Sted: digitalt via Teams

Webinar 2 – Immaterielle rettigheter i samarbeidsrelasjoner Strategisk og industrielt samarbeid mellom ulike aktører blir mer og mer vanlig, og er i mange tilfeller en forutsetning for å lykkes. For å unngå konflikter er det viktig å ha en bevisst håndtering av eierskapet til det som utvikles i samarbeid med andre. Vi vil gå igjennom mulige fallgruver, og strategier for å unngå disse. Håkon Tysnes Kaasin, Bryn Aarflot

Dato: 14. mars kl. 09:00-10:00 inkl. spørsmål/svar | Sted: digitalt via Teams

Webinar 3 – Forvaltning av immaterielle rettigheter Hvordan kan patenter brukes til å støtte opp rundt bedriftens strategi og verdiskapning? Viktigheten av å ha en plan for hvordan bedriftens immaterielle verdier forvaltes og foredles. Eirik Christensen, Bryn Aarflot og Håvard Saksvikrønning, Patentstyret

Dato: 28. mars kl. 09:00-10:00 inkl. spørsmål/svar | Sted: digitalt via Teams

Webinar-serien krever påmelding via lenke.