Bildet: Øra Industriområde, utenfor Fredrikstad. (Foto: FREVAR KF )

– Karbonfangst, bærekraftig bruk og lagring vil bli helt avgjørende i kampen for et bedre klima i årene som kommer, sier Pål Mikkelsen.

På bildet: Leder for Styringsgruppen, og
Strategi- og fagutvalget i Borg CO2, Pål Mikkelsen (Foto: Privat)

Borg CO2 har jobbet planmessig med karbonfangst, bærekraftig bruk og lagring, siden årsskiftet 2018/2019. Et bredt partnerskap med 18 bedrifter, med støtte fra CLIMIT og vertskommuner, gir et godt utgangspunkt for å bli en motor for grønn vekst lokalt og regionalt.

Næringsutvikling/arbeidsplasser

Borg CO2 jobber metodisk med det pågående ‘Mulighetsstudiet – CCS-klynga på Øra og regionalt’.
– For å skape en ny lønnsom industri basert på karbonfangst må kostnadene ned, et marked etableres og gode forretningsmodeller utvikles, forteller Pål Mikkelsen som leder prosjektet.
– Målet er å legge et godt grunnlag for etablering av kostnads -effektiv småskalafangst, bruk og lagring av CO2 fra bedrifter på Øra og i regionen. Borg CO2 har planer klare som kan gi ny næringsutvikling, lokale og regionale arbeidsplasser og grønn vekst på både kort og lang sikt.

Reduserte klimagassutslipp

Samlet har klyngen potensiale for å fange opp mot 630.000 tonn CO2, inkludert en stor andel såkalt biogent CO2 (bio-CCS), fordelt på tre lokale lokasjoner. Dette vil være et viktig bidrag til kommunenes mål om reduserte klimagassutslipp innen 2030.

Prosjektpartnere: Prosjektet har 18 partnere: Borg Havn, FREVAR KF, Østfoldforskning, Kvitebjørn Bio-El, Fortum Oslo Varme, EGE Oslo, Stormkast Utvikling, Equinor, IFE, CO2 Capsol, Borregaard, Acinor, Compact Carbon Capture, Biobe, Norske Skog Saugbrugs, Østfold Energi, Sarpsborg Avfallsenergi og Geminor.

”Karbonfangst innebærer å fange opp CO2 fra forbrenning av fossilt og biologisk materiale. Dette er CO2 som ellers havner i atmosfæren og bidrar til drivhuseffekten”

Read more: www.borgco2.no