Storespeed er et nordisk datasenter-selskap med fokus på internett skytjenester, co-location og sikker datalagring. Deres miljøstrategi er «å bli CO2 nøytrale ved å jobbe kontinuerlig med nye løsninger sammen med fagmiljøer med miljøfokus.»

Storespeed har fokus på bærekraftig og langsiktig tilgang til fornybar ren energi til de laveste markedsprisene. For å få et bærekraftig datasenter ser de på alle aspekter ved energiforbruket. I Norge er det kaldt, og en miljøvennlig energimix, som bidrar til at vi bruker minre og renere energi. Et annet eksempel på dette er å plassere energiforbruket og  verdiskapningen så nær kilden som mulig, og med fokus på god utnyttelse av overskuddsvarme. De ser etter å gjenbruke eksisterende bygg, og ved å bruke mindre datasentre, er det lettere å ta i bruk ny og mer effektiv teknlogi. Datasenteret er lokalisert ved noen av de viktigste fiberrutene fra Norge til Europa med kontor bl.a. i Fredrikstad og Halden. Selskapet forventer en vesentlig vekst de neste årene med etablering av flere datasenter i Østfold.

Read more: www.storespeed.no