På bildet: Innsamlet EE-produkt (Foto: Norsirk)

Norsirk er landets fremste aktør på kunnskap og tjenester for virksomheter som skal ta et helhetlig produsentansvar for EE-produkter, batterier og emballasje.

Selskapet drives non-profit og sørger for sikker og miljøriktig innsamling, transport, behandling og gjenvinning av elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje på vegne av egne kunder.

Avfallsforskriftens kapitler om produsentansvar påfører produsent/importør et miljøgebyr for importerte eller produserte elektriske og elektroniske produkter, batterier eller emballasje. Gebyret dekker kostnaden ved at produktet og emballasjen samles inn og gjenvinnes når det avhendes.

Norsirk samarbeider internasjonalt med andre returselskaper og aktører, og er involvert i forskningsprosjekter i samarbeid med flere forskningsmiljøer i Norge.

Norsirks mål er at verdiene i de gjenvunnede fraksjonene skal bli en så stor inntektskilde at miljøgebyret bortfaller for flere av produktene. Dette kan oppnås ved at hele produktet eller deler av produktet (komponenter) gjenbrukes og/eller gjenvinnes og dermed oppnås økonomiske bærekraftige og sirkulære løsninger for Norsirks kunder.

For mer informasjon, besøk Norsirk sine nettsider; www.norsirk.no