EarthresQue is a nationwide project on the management of mass, including contaminated mass and the use of landfills. The aim is to put in place a system to utilize these resources. 

 NMBU er prosjekteier og leder prosjektet som består av 33 prosjektpartnere fra privat, offentlig og kommunal sektor. NCCE er med som deltakende partner, sammen med flere av våre medlemsbedrifter: FREVAR, Borregaard AS, Borg Havn og Scandi Energy AS. I tillegg er NORSUS og Viken fylkeskommune med.

EarthresQue er et Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet skal gå over 8 år og er bevilget 220MNOK i støtte. Senteret vil utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser.

– Målet er å gjøre en høyere andel av overskuddsmasser og avfall egnet som råvarer i nye produkter,  sier prosjektleder og NMBU-professor Helen French.

The project will look at the economically and environmentally sound management of surplus materials (stone, loose materials, organic matter), e.g. from large infrastructure projects, and masses that have already been landfilled. Today there are little or no incentives or requirements for the reuse or utilization of these masses and negative climate and environmental effects from such projects can be significant. Interpretation of the legislation is strictly related to "recycling" of waste (pollution act §27 and 32). Savings will be distributed between transport and product.

Summer internships and master's theses through EarthresQue

The EarthresQue Center is an interdisciplinary research center involving undergraduates, postgraduates and researchers. All partners in earthresQue are invited to apply as both a client for master's theses and for students in summer internships in 2021. The project management in earthresQue works closely with the partners and the teaching and research environments so that the master's theses will be of the greatest possible use for both the client and the student.

Kick Off – Januar-workshop med klare planer for 2021

Den første earthresQue-workshopen ble avholdt den 13. og 14. januar 2021. Formålet var å gjøre senterets partnere bedre kjent med hverandre, gi innspill til arbeidsplaner, samt definere de ulike partnernes  samarbeidsformer og bidrag. Fra NCCE deltok Rita Heide Eggen (Miljø- og Kvalitetssjef, Indre Østfold Gjenvinning og nestleder NCCE styre) og Tor Prøitz (Styreleder NCCE) som deltakere.

Read here for more information about the project.