«Alle» snakker om EUs taksonomi, men hva vil dette bety, og for hvem?

Taksonomien er en klassifisering av grønne økonomiske aktiviteter. Den stiller krav om offentliggjøring av om økonomiske aktiviteter er bærekraftige i henhold til definerte miljømål og i henhold til definerte krav. Taksonomien skal bidra til en felles forståelse av hvilke investeringer som er bærekraftige. Målsettingen er å få mer investeringer til mer bærekraftige selskaper og produksjonsformer. 1. mars hoster vi et frokostmøte der vi får besøk av Cecilie Wetlesen Borge, partner i Berngaard, og Nina Lillelien, seniorøkonom i NHO. De vil fortelle oss mer om taksonomien og hva denne vil bety for hvem. Vi får også en introduksjon til hvordan sirkulærøkonomien er tatt inn i Taksonomien. Dette blir veldig bra! Velkommen!

 

Om taksonomien, v/Cecilie Wetlesen Borge, partner i Berngaard

Cecilie vil ta oss gjennom taksonomien med hovedvekt på følgende:

– Hva taksonomien er
– Plassering i Det grønne skiftet
– Taksonomiens hovedelementer
– Hvorfor taksonomien kommer til å virke
– Hvordan EU utvikler taksonomien
– Hvor man finner info om taksonomien
– Litt om praktisk arbeid for å forstå virksomhetens bærekraftrisiko og -muligheter

 

Sirkulærøkonomien i taksonomien, v/Nina Lillelien, seniorøkonom i NHO

Taksonomien vil stille krav til sirkulærøkonomi og selv om kriteriene ikke er vedtatt enda så er det nyttig å kjenne til det som kommer og starte å forberede seg. Dette vil Nina orientere oss om i sin presentasjon.

Byggebransjen er en av bransjene som allerede er i gang med å rigge seg for det som kommer. Taksonomien vil kreve at bygg- og anleggsplasser skal klargjøre minst 70 prosent av ikke-farlig avfall til ombruk, resirkulering, og materialgjenvinning…
 

Mens du venter på at frokostmøtet skal finne sted, kan du se denne videoen der Nina forklarer hva EU’s taksonomi er:

Nina Lillelien i NHO forklarer hva EUs taksonomi er from NHO on Vimeo.

 

Påmelding:

Send en e-post til benedikte.bekkevold.hansen@ncce.no med ditt navn og bedriften du representerer, så sender hun Teams-invitasjon.

Velkommen!