Dato/tid: Onsdag 6. mars fra kl. 10.00.
Sted: Storgata 11, 1607 Fredrikstad

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi. I henhold til foreningens vedtekter skal innkalling skje minimum 2 uker for generalforsamlingen. Vedlagt følger styrets årsberetning. Regnskap vil bli ettersendt da sykdom har forhindret ferdigstillelsen. Revisors erklæring vil følge regnskapet.

Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

 • Velkommen og valg av ordstyrer
 • Valg av referent
 • Valg av 2 protokollunderskrivere
 • Fastsettelse av antall stemmer til stede inkludert fullmakter. (Stemmeberettigede er medlemmer som har betalt årskontingent forrige år eller som har betalt for 2019 i henhold til faktura).
 • Behandling og godkjenning av regnskap for 2018
 • Revisors rapport
 • Styrets årsberetning for 2018
 • Behandling av eventuelle innkommende saker
 • Fastsettelse av kontingent
 • Valg av styre
 • Valg av valgkomite og revisor

Vi ønsker vel møtt til generalforsamling –  som fortsettelse av Næringsforeningens frokostmøte.

Vennlig hilsen
Tor Prøitz
Styreleder