Ingar Skiaker, Styreleder

Ole Jørgen Hanssen, Nestleder

Alf Egil Jensen

Jørn Christen Johnsen

Reija Santala

Tor Øyvind Stene

Thor Henrik Svendsen