Gjenvinning Østfold og Borg Plast-Net har tatt initiativet til å etablere et norsk senter for sirkulær økonomi tilknyttet miljøet på Øra.

Det er minst tre forhold som er helt sentrale for utvikling av norsk industri:

  • Rask omstillingsevne er nødvendig og krever gode ledere
  • Økende konkurranse om råvarer krever nytenkning om bruk av ressurser
  • Behovet for og kravet til en bærekraftig utvikling

Sirkulær økonomi dekker mestringen av alle tre punktene. For mange virksomheter på Øra er dette godt kjent. En videreføring og engasjement fra flere og innen nye områder vil styrke den videre utviklingen av industrien på Øra.

Gjenvinning Østfold og Borg Plast-Net i samarbeid med Østfoldforskning inviterer til en konferanse for å øke forståelsen av sirkulær økonomi og hvilken betydning det har for fremtidig industri.

Konferansen finner sted mandag 4. Desember kl 1200 – 1630 hos FREVAR KF, Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad med følgende program:

 

Kl 1200 – 1230

Lunsj

 

Kl 1230 – 1255

Åpning av konferansen ved statssekretær Lars Andreas Lunde.

Statssekretær Lars Andreas Lunde. (H). Foto. Bjørn Stuedal. 

Han vil orientere om sirkulær økonomi og de politiske føringer lokalt og internasonalt

 

Kl 1300 . 1325

Understanding the true environmental impact of circular economic activity

(Fritt oversatt: Bedre forståelse for den sirkulære økonomiens innflytelse på mijøet)

 

Kl 1330 – 1600

Jasper Steinhausen og Camilla Haugsten har gjennom flere år arbeidet med sirkulær økonomi for bedrifter og organisasjoner i Skandinavia.

De vil gjennom forelesninger, cases og diskusjoner beskrive nytten av sirkulær økonomi
Casene er realistiske eksempler fra lokalmiljøet som vil gi gode impulser til hvordan arbeide aktivt med sirkulær økonomi i hverdagen.

 

Kl 1600 – 1630

Ambisjon og mål for senteret.

Hvordan tilføre verdi til industrimiljøet på Øra gjennom oppdrag og tjenester. Organisering, etablering, eierskap, medlemskap og drift

Prosjektleder Tor Prøitz og nestleder i Gjenvinning Østfold Reija Santala

 

Konferansen er gratis. Påmelding til  tp@obrad.no  eller tel 90 58 47 76 senest 29. november 2017