(Foto: Stene Stål Gjenvinning)

Stene Stål Gjenvinning AS tar imot stål, metaller og vrakbiler. De er en solid aktør med
mer enn 90 års erfaring innen riving av stålkonstruksjoner.

Stene Stål Gjenvinning sorterer, bearbeider og gjenvinner jernskrap til råvare for støperier og jernverk. De tilbyr avfallsløsninger for bedrifter og rivningsentreprenører samt utfører rivning av stålkonstruksjoner.

Skrapjernets sirkulære livsløp

Jern og metaller har den fantastiske egenskapen at det i prinsippet kan gjenvinnes uendelig. En vedovn kan bli til jernbaneskinner som kan bli til kumlokk, som kan bli til armeringsjern som igjen blir til en vedovn. Det finnes få så gode metaforer for sirkulær økonomi som skrapjernets livsløp.

Samarbeid for økt materialgjenvinning

Stene Stål Gjenvinning samarbeider med naboer, leverandører, kunder, myndigheter og privatpersoner for å øke materialgjenvinningen og skape en robust sirkulær økonomi. De etterstreber at restprodukter til enhver tid blir behandlet optimalt ut i fra forurensning og bruk av naturressurser.

Tar miljøskadelige produkter ut av kretsløpet

Miljøskadelige produkter og materialer som ved feil eller ved annen anledning kommer inn produksjonen til Stene Stål Gjenvinning håndteres for sluttbehandling / deponering på en miljøriktig måte.

Totalleverandør av avfallsløsninger for bedrifter

Stene Stål Gjenvinning har en avdeling i Halden, hvor de har mottak og mellomlasting av jernskrap, samt vraking av kjøretøy. Og i Indre Østfold er søsterselskapet, Indre Østfold Gjenvinning AS, lokalisert. De har mottak av vrakbiler, restavfall, trevirke og farlig avfall. Sammen er selskapene en totalleverandør av avfallsløsninger for bedrifter.

Visste du at?
I 2017 sparte Stene Stål Gjenvinning miljøet for 46 838 tonn CO² – ca. like mye som all industri i Fredrikstad slipper ut hvert år!

Les mer om Stene Stål Gjenvinning på: www.stenestaalgjenvinning.no