Hafsil AS sitt formål er produksjon, salg og distribusjon av metaller, legeringer og herav fremstilte produkter, spesielt pulver og granulater. Hovedproduktet er ferrosilisium, som hovedsakelig brukes i gjenvinningsindustrien, men også i gruveindustrien. Miljøkravene øker fra år til år, og bedriften jobber kontinuerlig for å imøtekomme disse.
– Vi er en liten bedrift og vi følger kravene som stilles, men det er utfordrende, sier daglig leder Ole-Marius Johansen, og legger til: – Vi har et avfallsstoff som kanskje kan ha et bruksområde, men vi mangler ekspertise.» Det er her han håper Norsk Senter for Sirkulær Økonomi kan bistå. Johansen leter frem de resultatet fra de siste prøvene som er tatt av stoffene, og sier: – Du kan jo ta med deg disse og se om det er noe senteret kan gjøre noe med. NSSØ takker for dette, og tar det med for å se nærmere på muligheter.

NSSØ har et testlaboratorium som er under utvikling med mål om å kunne utføre oppdrag som kan bidra til å utvikle avfalls- og restprodukter til nye råstoffer og produkter som grunnlag for ny produksjon og nye markeder. Laboratoriet har også samarbeidsavtaler med andre utviklingslaboratorier i Norge og utlandet for større oppgaver og oppdrag. For mer info, se: www.nssø/utvikling/