Scandi Energy AS jobber med en ny type gassifiseringsteknologi, som omhandler oppvarming av avfall til høye temperaturer uten oksygen. Det er en lukket prosess uten avgasser, der resultatet er en energirik gass og biokull som binder både karbon og tungmetaller
-Vi er en stab på 4-5 i Norge, og tilsvarende i Tyrkia, som har jobbet med dette, og fulgt utviklingen i en 10-15 års periode. Nå har vi kjøpt opp en patentert teknologi som er utviklet på et universitet i Istanbul. Den imponerte oss veldig. En demo var kjørt i 1,5 år før vi kjøpte den. Pilotenheten står nå hos en kunde i Tyrkia. Det forteller Toralf Ekelund ved Scandi Energy. Ekelund er siviløkonom med bred industriell erfaring, og spesialisering innen energiøkonomi. Han har tidligere bl.a. jobbet som bedriftskonsulent i PwC Østfold, hvor han blant annet jobbet med FREVAR.

Scandi Energy kan gassifisere både tørt og vått organisk avfall, og er allerede i gang med flere pilotprosjekter for industribedrifter, så vel som kommuner. Vått avfall avvannes med ny patentert vannrensingsmetode som bruker lite energi og kan behandle store volumer som i utgangspunktet har lavt tørrstoffinnhold. Ekelund hevder gassifiseringsteknologien vil bidra til større energiutbytte og lavere investeringer enn alternativene. – Sammen med avvanningsmetoden kan den f.eks. gjøre det samme som et biogassanlegg, men gi større avkastning på investert kapital. Plassbehovet er mye mindre , sier han og legger til at igangsetting og drift også er enklere.

Samspill mellom virksomheter gir synergieffekter
Ekelund kjenner industrien på Øra godt, og hevder det er mye å hente der. -Jeg mener og tror at det er mange gjenbruksmuligheter på Øra. Eksempelvis kan Kronos Titan, Gyproc og andre fossilgassbrukere erstatte denne med fornybar gass fra lokalt avfall fra Metallco og Norsk Gjenvinning. Videre har FREVAR og Norgass allerede distribusjonsmuligheter for denne type gass. Mange andre avfallsfraksjoner er også interessante både fra eksisterende og framtidige virksomheter. En kartlegging av materialstrømmene på ØRA vil gjøre det mulig å se potensialet.

Om NSSØ sier Ekelund følgende:
-Senterets mål om å kartlegge og lage en oversikt over restprodukter vil synliggjøre nye interessante muligheter. Scandi Energy vil kunne bistå med å hente ut energi og eliminere det som ofte er et miljøproblem, avslutter Ekelund.