Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE) satser videre og har engasjert Natalia Mathisen for å øke kapasiteten. Natalia vil bl.a. jobbe med å styrke kontakten med våre medlemmer og fremme deres ideer, tiltak og prosjekter.

Natalia har bred erfaring som prosjektleder i Orkla, hvor hun har jobbet med digitalisering av globale prosesser på tvers av 140 selskap i 23 land. Hun har gode forutsetninger for å støtte våre medlemmers ulike behov og interesser – i deres arbeid innefor verdiskapende sirkulærøkonomi. Hun har også erfaring fra flere oppstartsbedrifter og kjenner NCCE’s behov godt. Natalia er nysgjerrig og svært interessert i sirkulærøkonomi.

Jeg er kjempestolt av å få jobbe med NCCE og gleder meg til å bli bedre kjent med medlemmene og de spennende prosjektene som senteret er involvert i, sier Natalia som allerede er godt i gang med arbeidsoppgavene.

NCCE ønsker Natalia velkommen!