«Tro, håp og samarbeid – fra marin forsøpling til katedral» var temaet for årets siste Sirkeltreff, med inspirerende foredrag og gode samtaler over bordene.

9. desember møttes en fin gjeng NCCE-medlemmer på Litteraturhuset Fredrikstad til en formiddag med faglig påfyll. Tro, håp og samarbeid var dagens stikkord og fokus var på hvordan vi skal greie å omstille oss til et mer sirkulært samfunn og næringsliv, og forvalte ressursene våre både på en bærekraftig og lønnsom måte. Inspirasjon til innovative løsninger og samarbeid kommer gjerne fra andre bransjer og verdikjeder, noe som kan åpne opp for nye ideer og samarbeidsmuligheter.

Styreleder Terje Kirkeng og daglig leder Tina Wågønes ønsket velkommen og fortalte om status for NCCE og planer for 2023.

Kathrine Kirkevaag fra Mepex Consult åpnet dagens tema når hun ga en innføring i kartleggingen Mepex har gjort av marin forsøpling. Hun fortalte videre om hva som kan gjøres for å forebygge slik forsøpling.

Bård Haug fra SpillTech fortsatte med å fortelle om nye metoder for innsamling av avfall fra elver og hav.

Videre fikk vi høre om miljøvennlig båthold, og nye hjelpemidler til å være miljøvennlig båteier, av Trond Stenslet i Marine Pro.

Til slutt fortalte Solveig Egeland i Håpets katedral og Eirik Bjørnsen i Beform om samarbeidet som førte til det fargerike katedraltaket laget av plast fra havet.

Sirkeltreffet ble avsluttet med julelunsj.

Les mer om medlemmene som holdt foredrag her: 

Mepex Consult: https://mepex.no/

SpillTech: https://spilltech.no/

Marine Pro: https://marinepro.no/

Beform: https://www.biobe.no/

Håpets katedral: https://hapetskatedral.no/