Lex Advokater tilbyr bistand innenfor alle rettslige aspekter ved miljø, klimareguleringer, og transport.

Økt politisk oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt på miljø og klima innebærer at stadig flere virksomheter berøres av ny regulering og nye problemstillinger. For å være konkurransedyktige krever markedet at virksomheter kan vise til bærekraft og implementering av miljøkrav gjennom hele produksjonslinjen.

LEX Advokater tilbyr juridisk rådgivning og bistand til:
• Implementering av grønne strategier i egen virksomhet
• Håndtering av økte krav fra det offentlige
• Transportsrettlige problemstillinger
• Konkrete miljørettslige rettstvister

Miljørettslige spørsmål kan oppstå i forbindelse med oppstart, omlegging eller nedleggelse av virksomhet, arealplanlegging og overdragelse av eiendom. Avfallshåndtering, utslippskrav, forurensning og transportproblematikk er eksempler på områder hvor juridisk rådgivning vil bistå til riktig håndtering i møte med det offentlige og sørge for at din virksomhet gis et lite forsprang i konkurransen med andre.

Les mer på LEX Advokater sine hjemmesider: https://lexadvokater.no/