Ved Den Magiske Fabrikken (DMF) produseres biogass til drivstoff og biogjødsel til landbruket. Dette gjøres gjennom omdanning av organisk materiale, gjenvinning av matavfall og husdyrgjødsel. Etter omdanning renses biogjødselen for plast, igjennom en 0,5 mm sil, før utkjøring til landbruket. I renseprosessen skilles det i også ut en stor andel fiber, organisk materiale som ikke er brutt ned i prosessen.

• Fiberfraksjon er hygienisert ved 70 ˚C i 1 time.
• Fiberfraksjon leveres i bulk.
• Fiberfraksjonen har lukt av ammoniakk.

Innhold

Tørrstoff (TS): ca. 40%
Glødetap*: ca. 80%
Brennverdi: ca. 17 Mj/kg TS
Brennverdi: ca. 7 Mj/kg produkt
Tungmetaller*: spor av enkelte tungmetaller, se produktdatablad

Basert på enkeltanalyse 2022

Produktdatablad tilgjengelig

Volum

2600 tonn/år

Lokasjon

Vestfold

Markedsmuligheter

Det skjer mye spennende forskning, bl.a. ved Den Magsiske Fabrikken, på hvordan vi kan utnytte denne fiberfraksjonen bedre. Biokull er et av alternativene som utforskes.

Relevante prosjekter

Removal of plastics in biofertilizer

Biobasert bedriftsnettverk

Pilotanlegg for biokull

Klikk på «Kontakt meg»-knappen for å bli kontaktet for mer informasjon om denne fraksjonen