Digitalisering er en viktig faktor for overgangen til en sirkulær økonomi. Endringene i vårt forbruks- og produksjonsmønstre som er nødvendig for å nå bærekraftsmålene, er muliggjort av digital teknologi.

På dette SirkelTREFFet får vi høre fra norske selskap som tar i bruk data og digitale verktøy og integrerer disse i egen verdikjede.

Dato: 24. mars
Tid: kl. 09.00-10.30
Sted: Teams

Program:

  • Introduksjon fra Norsk Senter for Sirkulær Økonomi v/NCCE
  • Circularity as a (data driven) service v/ Ømjer Hjeltnes, Director Strategy & Business Development, Aion
  • Eie vs å leie v/ Thommy Tellefsen, CEO, Leid.no
  • Storespeed – datasenter med grønt fokus v/ Jens Gamlem, styremedlem, Storespeed
  • Digitalt entreprenørskap og bærekraft v/ Inge M. Bilet, Forretningsutvikler, Smart Innovation Norway
  • Oppsummering

 

Ømjer Hjeltnes, Director Strategy & Business Development, Aion

Circularity as a (data driven) service v/ Ømjer Hjeltnes, Director Strategy & Business Development, Aion

Aion er et helsirkulært selskap som gjenvinner plastavfall til nye produkter i industriell skala. Selskapet har kontroll på hele verdikjeden fra resirkulert råvare til sluttproduktene som de leier ut til kunder – «circularity as a service». Ømjer Hjeltnes vil presentere hvordan Aion bruker data og digitale verktøy gjennom hele verdikjeden for å sikre kvalitet og skape verdi for seg og sine kunder.

Les mer om Aion her: https://www.akerbiomarine.com/aion

 

 

Thommy Tellefsen, CEO, Leid.no

 

 

Eie vs å leie v/ Thommy Tellefsen, CEO, Leid.no

Den tradisjonelle forretningsmodellen i dette markedet er designet for å selge produkter, ikke for å løse kundens egentlige behov. Ved å gå fra å selge enkeltproduktet «drill», til å løse kundenes behov for «hull i veggen», sørger leid.no for bedre ressursutnyttelse. Thommy Tellefsen presenterer hvordan Leid.no kombinere en digital og manuell tjeneste for å øke utnyttelsen av produktene sine; produktene blir brukt lengre, vedlikeholdt bedre, varer lenger og får et redusert fotavtrykk.

Les mer om selskapet her: https://www.leid.no/

 

 

 

Jens Gamlem, styremedlem, Storespeed

Storespeed – datasenter med grønt fokus v/ Jens Gamlem, styremedlem, Storespeed

Digitalisering er en essensiell del av sirkulærøkonomien, men klimagassutslippene fra digital teknologi tar stadig mer plass. Storespeed er et nordisk datasenter-selskap med fokus på bærekraftig og langsiktig tilgang til fornybar ren energi. Jens Gamlem vil vise oss hvordan Storespeed, sammen med fagmiljøer med miljøfokus, kontinuerlig jobber med nye løsninger for å bli CO2 nøytrale.

Les mer om selskapet her: https://www.storespeed.no/

 

 

 

Inge M. Bilet, Smart Innovation Norway

Digitalt entreprenørskap og bærekraft v/ Inge M. Bilet, Forretningsutvikler, Smart Innovation Norway

Smart Innovation Norway AS (SIN) driver med uavhengig, anvendt forskning og spesialiserer seg på forskningsbasert næringsutvikling innenfor smart energi, smarte samfunn og ny teknologi. Inge M. Bilet vil vise hvordan SIN skaper bærekraftig verdi med sin kompetanse innen digitalt entreprenørskap og AI (Artificial Intelligence), gjennom driftsforbedring, effektivisering og produkt- og tjenesteutvikling.

Les mer om Smart Innovation Norway her: https://www.smartinnovationnorway.com/

 

 

For spørsmål og påmelding, kontakt: 

mail: natalia.mathisen@ncce.no
tlf: 90746729

Velkommen!

 

Hovedbilde: Joshua Sortino, Unsplash