Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid (arendalsuka.no).

«Det grønne skifterommet for Norsk Sirkulær Økonomi».

Onsdag morgen, på Arendalsuka, inviterte Circular Norway alle med interesse for sirkulær økonomi til frokost og innlegg. Cathrine Barth innledet med å fortelle om endringen hun opplevde fra etableringen sommeren 2017 og til nå. I 2017 var sirkulær økonomi nokså sjeldent nevnt og ennå sjeldnere et fokusområde hos virksomheter, mens i dag viser stadig flere interesse og noen er godt i gang med endringsprosesser. Barth ga så ordet videre til Sonny Kapoor, daglig leder Re-Define fra Young Global leader, WEF. Han hevdet at 90% av økonomien ikke er sirkulær, mens at det her er store muligheter – muligheter for en bærekraftig framtid, men også for økonomisk vekst og arbeidsplassutvikling. «Fremtiden er sirkulær», avsluttet han.

Kristoffer Hvidsteen, Sustainability Lead Nordics, Accenture Strategy var neste ut. Han hadde lang fartstid med å jobbe med å spre forståelse for mulighetene som ligger i å gå fra en lineær verdikjede til en sirkulær. Han viste til eksempler på bedrifter som har grepet muligheter: VIGGA med sin business med abonnementsløsning på babyklær og Spotify med sin verden av musikk. Hvidtsteen hevdet at bedrifter som ikke endrer seg vil bli forbigått av andre innovative aktører og oppfordret alle til å kartlegge mulighetene i egen bedrift.

En rød tråd på morgenen var at et fokus på at sirkulær økonomi vil bidra til å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Videre ble det flere ganger nevnt at bedrifter og organisasjoner må se på de økonomiske mulighetene for å lykkes. Det å drive frem det grønne skifte og skape incentiver for å stimulere sirkulærøkonomi i næringslivet er avgjørende for å sikre grønn konkurransekraft.

Debatt om sirkulær økonomi. Anne Solgaard, daglig leder Circular Norway, inviterte med seg Vibeke Hammer Madsen, Administrerende direktør i Virke Christine Lundberg Larsen, Administrerende Direktør i Regnskap Norge og Jan Gabor, Markedssjef hos Mo Industripark.

Oppsummert fra innleggene og debatten var et selskaper bør kartlegge mulighetene innen sirkulær økonomi og bevare verdien av materialer så lenge som mulig gjennom systemoptimalisering med ny teknologi, reparasjon, resirkulering, gjenbruk, og oppgradering.

Alle bedrifter og alle forbrukere kan bidra. Virksomheter kan påvirke både leverandører, kunder og andre. Et samspill her blir avgjørende for suksess.