Fredrikstad Næringsforening kåret i år Stene Stål Gjenvinning til årets bedrift i Fredrikstad-regionen.
Vi i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi gratulerer så mye!

 

Les mer om kåringen av Stene Stål Gjenvinning her: https://www.f-b.no/nyheter/stene-stal-gjenvinning-as/arets-bedrift/stene-stal-er-vinner-av-arets-bedrift/s/5-59-1418018 

Se bilder fra prisutdelingen: http://instagram.com/fredrikstadnaeringsforening