Fylkesrådet i Viken la 23. mars fram den første av flere tiltakspakker for å hjelpe nærings- og samfunnslivet i Viken, gjennom den krevende tiden som følge av koronasituasjonen. Tiltakene innen næring utgjør om lag 90 millioner kroner. Tiltakene innen næring utgjør totalt ca 90 millioner kroner, og tiltakspakken tilsammen utgjør flere hundre millioner kroner.
For mer info: https://viken.no/om-fylkeskommunen/koronavirus/tiltakspakke-for-vikensamfunnet/

Her er noen av tiltakspakkene som kan være av interesse:

Støtte til bedriftsintern opplæring
Det er åpnet for at enda flere bedrifter kan søke støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring. Det er ingen søknadsfrist og innkomne søknader behandles forløpende.
For mer info: Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring

15 millioner kroner – Regionalt kvalifiseringsprosjekt 2020
Målgruppen for utlysningen er små og mellomstore bedrifter og kommunal offentlig sektor. Kvalifiseringsprosjektene skal peke mot et hovedprosjekt med målsetning om å løse noen av de regionale samfunnsutfordringene, og gjennom det bidra til verdiskaping i næringslivet og/eller offentlig sektor.
For mer info: https://www.regionaleforskningsfond.no/viken/rffviken/2020/regionalt-kvalifiseringsprosjekt-2020/ 

Tilskudd til næringsutvikling og omstilling i Østfold.
Ordningen skal styrke næringsgrunnlaget og bidra til å etablere nye arbeidsplasser i Østfold. Søker kan være den som driver utviklingsprosjekter innen omstilling og utvikling av næringsmiljøer og/eller har prosjekter for å forbedre tilgang på relevant kompetanse. Obs: Søknadsfristen er 22. april
For mer info: Tilskudd til næringsutvikling og omstilling i Østfold

Tilskudd til bedriftsnettverk
Bedrifter som samarbeider om utviklingsprosjekter kan søke om tilskudd. Prosjekter som bidrar til bærekraftig og miljøvennlig næringsutvikling vil bli prioritert. Tre eller flere bedrifter som samarbeider om et utviklingsprosjekt for å styrke innovasjonsevne, konkurransekraft og verdiskaping.
For mer info: Tilskudd til bedriftsnettverk