12. mars endret hverdagen seg betraktelig. De omfattende tiltakene for å hindre spredning av Covid-19 medførte at skoler ble stengt, det ble innført forbud mot og stenging av kulturarrangementer, serveringssteder, treningssentre, frisører m.m. Det var som om alt stoppet opp og at alle holdt pusten. Dagene som fulgte, ble vanskelig for mange. Inntektsgrunnlaget for flere ble borte over natten, bestillinger ble kansellert og prosjekter satt på vent. Det var vanskelig å se for seg fortsettelsen.

Aktuelle tiltak for å «redde næringslivet» ble raskt satt i gang, men først da Regjeringen 27. mars la frem ny tiltakspakke for næringslivet begynte flere å puste igjen. Pakken inneholdt alt fra rene tilskudd og ulike lån, til investeringskapital og styring av næringsrettet forskning. Alt ment for å treffe et bredt spekter av oppstartsbedrifter og- miljøer, utvikling og innovasjon i små og mellomstore bedrifter. Det ble også på denne tiden lagt frem nye virkemidler som «kontantstøtte» for bedrifter, utsettelse og lettelse i merverdiavgiften, og utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt for selskaper. (Mange av våre medlemmer er lokalisert i Viken – her er et innlegg som viser til støtteordninger for næringslivet i Viken).

Innovasjon Norge har fått tilført 4,5 milliarder kroner ekstra i regjeringens krisepakke. Se Innovasjon Norges nettsider her!

Midlene skal gå til utviklingsprosjekter i innovative oppstartsbedrifter, små og mellomstore bedrifter og vekstbedrifter i hele landet.

  • To milliarder kroner til innovasjonstilskudd, det vil si tilskudd til utviklingsaktiviteter i små og mellomstore bedrifter som antas ha et stort markedspotensial.
  • 500 millioner kroner skal gå til etablerertilskudd, det vil si til gründere og oppstartsbedrifter med innovative forretningsidéer som har markeds- og vekstpotensial, men redusert tilgang til egenkapital.
  • Økning i lånerammen på innovasjonslån på 1,6 milliarder kroner. Innovasjonslån kan brukes til å kommersialisere nye løsninger, styrke arbeidskapitalen og til vekst og internasjonalisering.
  • Det settes av 300 millioner kroner i rentestøttefond, noe som gir Innovasjon Norge mulighet til å innvilge rentefrie perioder for sine kunder.
  • Det etableres en tilskuddsordning til private innovasjonsmiljøer på 50 millioner kroner, slik at de sterke miljøene som er bygget opp de siste årene forblir sterke. Med private innovasjonsmiljøer menes for eksempel inkubatorer, coworking spaces og akseleratorer.

Innenfor Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter har de også åpnet for forprosjekter.

Mulighetene er mange. Det handler om å kartlegge dem og å benytte seg av dem. Nå skal vi sikre drift, sikre fremdrift i innovasjonsprosjekter, investere i nye ideer, og skape nye arbeidsplasser.

Har du spørsmål når det gjelder muligheter knyttet til prosjekter innenfor sirkulærøkonomi og bærekraft, og/eller trenger hjelp til søknadsskrivng? Ta kontakt på post@ncce.no eller per telefon: +47 941 71 118. 

Sammen skal vi jobbe for å komme gjennom dette!