Bli med på Sirkeltreff om restprodukter som avfallsressurs 26.11 fra  14 til 17.

Nedre Glommas industrielle mangfold byr på mange muligheter inennfor sirkulær økonomi. Flere har restprodukter som det er spennende å se nærmere på for bedre utnyttelse. Gjennom industriell symbiose,  en arbeidsform for bedrifter som vil samarbeide om den sirkulære økonomi, ser vi flere muligheter for å øke lønnsomhet og samtidig bidra i det miljøpolitiske arbeidet. Sirkeltreffet vil gi innspill til mulige prosesser for utnyttelse av restprodukter og hvordan bedrifter kan samarbeide om dette.

NSSØ er i samarbeid med Østfoldforskning i gang med et prosjekt om dette tema som er finansiert av Forskningsrådet. Vi vil på Sirkeltreffet presentere de første og foreløpige resultatene fra en spørreundersøkelse tilknyttet prosjektet.

Program:

  • Velkommen v/NSSØ
  • Innledning ved prof. Ole Jørgen Hanssen og forsker Mafalda Silva
  • Hva har vi av restprodukter? Diskusjon.
  • Presentasjon av en produksjonsprosess for økologisk gjødsel basert på aske fra bio-forbrenning» v/Edmundas Akstinas, ORIJ Group og Rolf Egil de Flon, Acinor
  • Hva er en gassifiseringsprosess eller pyrolyse? v/Toralf Ekelund, Scandi Energy
  • Konkrete utfordringer for bruk av restprodukter som ny innsatsfaktor på en annen måte
  • Samtale og diskusjon om konkretisering av samarbeid og eventuell bruk av andre typer prosesser for industrien i nedre Glomma
  • Oppsummering og veien videre v/NSSØ

Påmelding til Sirkeltreffet: send en sms til +47 941 711 18 eller epost til post@nssø.no – med ditt navn og navn på bedriften du representerer. Hjertelig velkommen!

Har du spørsmål og/eller ønsker mer informasjon?
Ta kontakt med Camilla Brox (+47 941 711 18) eller Tor Prøitz (+47 905 84 776).

Vennlig hilsen NSSØ Styret