Basert på kunnskap og kompetanse om sirkulærøkonomi med målsetting om kunnskapsdeling og nettverksbygging arrangerer NCCE SirkelTREFF. Disse nettverkstreffene har vært en god anledning til å fremme medlemmer og medlemmers ambisjoner samt tiltak for en mer sirkulær og bærekraftig drift. Treffene har i tillegg til medlemmer også vært åpne for andre interesserte.

Det ble i 2019 gjennomført 8 Sirkeltreff. Under kan du lese om fire av disse. De øvrige treffene hadde temaene: ‘Plast på avveie’, ‘Innføring i sirkulærøkonomi og industriell symbiose’, ‘Hvordan regne sirkulærøkonomien hjem’, og ‘Bærekraftig emballasje’.

18.03.19 Materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv

Sammen med COWI arrangerte vi SirkelTREFF i Oslo. Fokus var på sirkulærøkonomi og materialgjenvinning i byggsektoren, bærekraftig design av bygninger og bruk av restprodukter til nye produkter.
Foredragsholdere: COWI v/Tore Methlie, Norsk Gjenvinning v/Thomas Mørch, Henning Larsen Architects v/Kasper Kyndesen og Sirkel/Glasopor v/Gunhild Solberg og Thomas Bjørhusdal.

29.04.19 FN’s bærekraftsmål i bedriftens strategi, planer og rapportering

Sammen med Multiconsult arrangerte vi SirkelTREFF i Fredrikstad. Tema denne gangen var FNs bærekraftsmål og hvordan bedrifter kan integrere disse i sine strategier, planer og rapporter.

Foredragsholdere: Multiconsult v/Guri Lindmark, Denofa v/Hege Rivedal Ødegaard, og Østfold fylkeskommune v/Espen Nedland Hansen.

27.05.19 Forskning & Utvikling

I mai arrangerte vi SirkelTREFF hos Batteriretur på Øra. Vår test- og utviklingslab Re-Turn AS presenterte seg og sine tjenester, samt at vi hadde besøk av Future Materials katapult-senter, som er et nasjonalt testsenter for materialteknologi og materialutvikling. I etterkant av treffet har vi etablert et samarbeid som vi har tro på vil bidra til mange muligheter.

Foredragsholdere: Re-Turn v/Hans Jørgen Fjeldvik, og Future Materials v/Aslaug Hagestad Nag og Terje Halvorsen (på bildet til høyre).

30.10.19 Hvilken rolle har plast i sirkulærøkonomien?

I oktober arrangerte vi SirkelTREFF på Litteraturhuset i Fredrikstad. Her var tema PLAST. Vi fikk innlegg om Plastindustrien & det grønne skiftet, status i Sirkulær-Plast-prosjektet, Komposittenes rolle og Håpets Katedrals sitt arbeid med innsamling av plast til katedralen.

Foredragsholdere: Borg Plast-Net v/Jon Hermansen, Østfoldforskning v/Cecilia Askham, Fortum v/Lisa Moen, Norsk Komposittforbund v/Viggo Karlsen og Håpets Katedral v/Anne Skauen.