Vinneren av Asker kommunes bærekraftspris for 2023 er Bergans AS. Årets prisvinner har basert hele sin virksomhet på bærekraft, sirkulærøkonomi og grønn konkurransekraft, skriver juryen i sin begrunnelse.

Prisen ble delt ut under Den store sirkulærkonferansen 24. mai.

– Årets prisvinner har et stort miljøengasjement og arbeider for å redusere ressursforbruk og klimaavtrykket gjennom å drifte, videreutvikle og lansere nye sirkulære forretningsmodeller ved å tilby reparasjon, bruktsalg, redesign og utleie av sine produkter, sa Askers ordfører Lene Conradi da hun delte ut prisen.

-Prisvinneren er opptatt av å være en åpen, raus og inkluderende bedrift, både i egen organisasjon og med tanke på sine målgrupper. De har et bredt mangfold i bedriften, med 10 ulike nasjonaliteter. Virksomheten bidrar til arbeidet mot sosial ulikhet gjennom samarbeidet med NAV om arbeidsinkludering, samarbeidet med arbeidsinkluderingsbedriften Asker Produkt og som medlem av Etisk Handel, sa Conradi.

Mange gode kandidater

Asker kommunes bærekraftspris deles ut i samarbeid med Asker Næringsforening og Norsk Senter for Sirkulær Økonomi. Det var 17 nominerte til prisen, og 11 av disse tilfredstilte juryens vurderingskriterier.

-Det har vært en glede for juryen å vurdere så mange gode kandidater til Asker kommunes Bærekraftspris. Mangfoldet av kandidater viser at vi har flere og flere bedrifter som setter bærekraftsarbeidet på dagsorden og tar det inn i sin forretningsmodell, sa daglig leder Tina Wågønes i NCCE, som har vært juryleder.

Vandrepris fra strandrydding

Prisen er på 25.000 kroner. I tillegg får vinneren en vandrepris som er laget i samarbeid med Miljøpatruljen, Avdeling for aktivitet og utvikling, NAV Asker. Miljøpatruljen har ukentlige strandryddinger på strender i Asker. Søppelet de plukker blir enten sortert og kastet, eller blir til kunst. Den unike vandreprisen er laget av ting som er funnet på stranden. Pinnene på kunstverket symboliserer tre dimensjoner innen bærekraft: Miljø, økonomi og sosiale forhold. Låsen på prisen symboliserer forpliktelsen vi har og viktigheten av å holde bærekreftsmålene. Neste år vil vandreprisen gå videre til neste års vinner.

Vi gratulerer!