Tema for treffet er VANN/VARME/ENERGI.
Hvilket vannforbruk snakker vi om? Kan man legge om vannforbruket slik at mengde forbruk kan reduseres?
Og kan utnyttelse av varmen i vannet benyttes på annen måte enn å bli sluppet i Glomma?

Dette er noe av det vi vil se nærmere på den 17.desember kl. 14.00 til 16.00 i Batterireturs lokaler på Øra (Kortbølgen 15b, 1630 Gml. Fredrikstad).
Øystein Ruud fra Kronos Titan AS kommer og vil holde innlegg om vann/varme/energi, og det vil bli tid til diskusjon rundt erfaringer, utfordringer og muligheter.

Det vil også bli en orientering rundt status i pågående prosjekter i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi samt muligheter for medlemmer til å få bistand fra senteret til kartlegging av prosjekter innenfor sirkulærøkonomi, søknadsskriving for støtteordninger som eksempelvis Innovasjon Norges miljøteknologiordning og prosjektledelse.

Har du spørsmål og/eller ønsker mer informasjon?
Ta kontakt med Camilla Brox (+47 941 711 18) eller Tor Prøitz (+47 905 84 776).

Velkommen!

Med vennlig hilsen / Kind regards
Norsk Senter for Sirkulær Økonomi
E-post: post@ncce.no

Norwegian Center of Circular Economy – www.ncce.no