16. juni deltok vi på den nordiske konferansen ‘Circular Economy in the Nordics – How can we make it happen?´. Konferansen ble åpnet av Klima- og miljøministeren Espen Barth Eide og hadde et spennende program med fokus på sirkulærøkonomi. Blant annet holdt Ole Jørgen Hanssen, seniorforsker ved NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning et innlegg om den industrielle symbiosen på Øra, Fredrikstad.

I forkant av konferansen hadde vi besøk av et film-team som ønsket å vise eksempler på sirkulærøkonomi i praksis. Her er resultatet der bl.a. Barth Eide orienterer om sirkulærøkonomi og NCCEs Natalia Mathisen forteller om den industrielle symbiose på Øra.

Tusen takk til Batteriretur, Kronos Titan og Sirkel for at vi fikk filme hos dere.