På bildet: Norsk Gjenvinning’s anlegg i Fredrikstad (Foto: Norsk Gjenvinning )

Ved å utvikle nye verdikjeder tuftet på avfallsbaserte råvarer skaper Norsk Gjenvinning sirkulære forretningsmuligheter.

Norsk Gjenvinning (NG) er ikke en avfallsbedrift, men en råvareleverandør. Deres visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem. Store mengder avfall som tidligere gikk til deponi bearbeides i dag til industrielt råstoff eller foredlet avfallsbrensel.

NG samler inn avfall, foredler det i industrielle prosesser, for så å selge det som alternative råvarer i det globale  markedet. Det gir bedre utnyttelse av ressursene i avfallet, økt lønnsomhet og flere arbeidsplasser.

Materialgjenvinning

NG arbeider kontinuerlig for å bedre kildesorteringsløsningene hos sine kunder, slik at graden av materialgjenvinning og kvaliteten på råvarene øker. De arbeider også kontinuerlig med å øke sorteringsgraden ved egne anlegg.

Gjenvinning er ikke nok

Gjennom samarbeid med ulike aktører på tvers av verdikjeden skaper NG grønn konkurransekraft. Som Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester, jobber Norsk Gjenvinning aktivt med løsninger for å utnytte byggavfallet bedre.

Sirkulærøkonomi i praksis

Ved deres gjenvinningsanlegg på Øra Miljøpark produserer de glassråvare fra ulike typer glassavfall. Råvaren leveres til GLAVA og blir til isolasjonsmateriale – sirkulærøkonomi i praksis. Det finnes ikke søppel mer!

Les mer på: www.norskgjenvinning.no