NCCE har sammen med Circular Packaging Cluster og NOSCA Clean Oceans inngått en rammeavtale med IN, for å fremme eksport av sirkulære løsninger, kompetanse og teknologi til Singapore. Singapore har en ambisiøs plan for nullutslipp av avfall og CO2 frem mot 2030, og er også porten mot markedet i Sør-Øst Asia.

Programmet heter «High Potential Opportunities”, og har et langsiktig mål om å posisjonere norske leverandører innen verdikjedene i den sirkulære økonomien i Singapore og Sørøst-Asia. Her er det behov for kompetanse både fra forskning, akademia, kunnskapsbedrifter og leverandører av teknologi og tjenester. Singapore har en ambisiøs plan for sitt bidrag til det grønne skiftet, og vil innen 2030 investere over 50 milliarder kroner «bare» innen vann- og avfallsbehandling.

Vi er i ferd med å kartlegge aktuelle satsingsområder for sirkulære verdikjeder og løsninger for å redusere CO2 fotavtrykket. De områdene som peker seg ut i første omgang er relatert til emballasje, matavfall, urban farming, vann- og avløp, energi, plast og batterier.

Vi inviterer til et Teamsmøte 24.8 kl. 8.30-9.30. Her får dere mer informasjon om hvilke muligheter som ligger i dette markedet for din bedrift, og den bistanden dere kan få tilgang til gjennom klyngene og hele «Team Norway» som står bak satsingen: Innovasjon Norges kontorer regionalt og internasjonalt, ambassadene, Eksfin, Norwep, handelskamre og andre partnere etter behov.

Første mulighet for å bli kjent med markedet og viktige beslutningstagere er ISWA konferansen i Singapore 21-23.9.22, hvor de tre klyngene vil være representert: https://iswa2022.org. Her er det også mulighet for bedrifter å markedsføre seg på en felles norsk stand i regi av IN. Tomra vil være sterkt representert her.

Er dette aktuelt for din bedrift, ta gjerne kontakt med daglig leder Tina Wågønes før informasjonsmøtet:

Epost tina.wagones@ncce.no eller telefon 40 24 51 24

Les også mer her: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/internasjonal-satsing/kurs-og-kompetanse/High-Potential-Opportunities-HPO/sirkularokonomi-i-singapore/