Eksport av sirkulære løsninger til Singapore

NCCE har sammen med Circular Packaging Cluster og NOSCA Clean Oceans inngått en rammeavtale med IN, for å fremme eksport av sirkulære løsninger, kompetanse og teknologi til Singapore. Singapore har en ambisiøs plan for nullutslipp av avfall og CO2 frem mot 2030, og er også porten mot Sør-Øst Asia.

Programmet heter «High Potential Opportunities”, og har et langsiktig mål om å posisjonere norske leverandører innen verdikjedene i den sirkulære økonomien i Singapore og Sørøst-Asia. Her er det behov for kompetanse både fra forskning, akademia, kunnskapsbedrifter og leverandører av teknologi og tjenester. Singapore har en ambisiøs plan for sitt bidrag til det grønne skiftet, og vil innen 2030 investere over 50 milliarder kroner «bare» innen vann- og avfallsbehandling.

I første del av prosjektet vil vi kartlegge aktuelle satsingsområder, og det som er mest aktuelt er løsninger innen emballasje, matavfall, urban farming, vannrensing, energi, plast og batterier.

Vi vil arrangere et Sirkeltreff i august hvor vi informerer om mulighetene som ligger her for bedriftene, ikke bare fra klyngen men fra hele «Team Norway» som står bak satsingen: Innovasjon Norges kontorer regionalt og internasjonalt, ambassadene, Eksfin, Norwep, handelskamre og andre partnere etter behov.

Første mulighet for å bli kjent med viktige beslutningstagere er ISWA konferansen i Singapore 21-23.9.22, hvor de tre klyngene også vil være representert: https://iswa2022.org

Ta gjerne også kontakt før informasjonsmøtet, om dere vil ha mer informasjon.

 

Les også mer her: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/internasjonal-satsing/kurs-og-kompetanse/High-Potential-Opportunities-HPO/sirkularokonomi-i-singapore/