På bildet: Fra anlegget i Sarpsborg driver Borregaard grønn innovasjon som leveres til over 110 land. (Foto: Borregaard)

Borregaard har verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri, og en lang tradisjon for  innovasjon og grønn verdiskapning.

Med tømmer som råstoff produserer Borregaard miljøvennlige og bærekraftige biokjemikalier, biomaterialer og biodrivstoff som erstatter oljebaserte produkter globalt.

På bildet: Tømmer er råstoffet for
Borregaards klimavennlige
produkter. (Foto: Borregaard)

Ved å utnytte de ulike bestanddelene i tømmerstokken  produserer Borregaard biopolymerer, spesialcellulose, biovanillin, bioetanol og cellulosefibriller til en rekke anvendelser innen blant annet landbruk og fiskeri, byggeindustri, farmasi og kosmetikk, næringsmidler, batterier og biodrivstoff. Disse produktene konkurrerer med ikke-fornybare produkter basert på olje eller petrokjemiske råvarer.

Livsløpsanalyser (LCA) utført i samarbeid med Østfoldforskning, viser at Borregaards grønne produkter har gode klima- og miljøregnskap, og kommer svært godt ut sammenlignet med konkurrerende produkter når det gjelder lave klimagassutslipp.

Samarbeid for å skape grønn konkurransekraft

Bærekraft er et nøkkelelement i Borregaards forretningsmodell. Selskapet har fått anerkjennelse for sitt globale  klimaarbeid og arbeider kontinuerlig med å utvikle lavkarbonøkonomien videre, kutte utslipp og redusere klimarisiko. Et eksempel på dette er et nytt samarbeid med Norske Skog Saugbrugs. Partene vil jobbe med forskning og utvikling av en ny type biokompositt som erstatter plast. Biokomposittene består av fiber fra gran produsert ved anleggene til Norske Skog og Borregaard, som sammen med termoplast blandes og leveres som pellets til plastindustrien for å fremstille ulike produkter som blant andre møbler, bilinteriør, rør, byggartikler, forbruksartikler og emballasje. Dette reduserer fossilt CO2-utslipp og oljeforbruk, samt gir bedre ressursutnyttelse ved økt bruk av resirkulerte og fornybare råvarer.

“Med 1100 ansatte i 16 land, leverer Borregaard løsninger basert på fornybare råvarer og unik kompetanse.”

Les mer på www.borregaard.no