GDPR-håndtering av medlemsinformasjon - NCCE
NCCE

GDPR-håndtering av medlemsinformasjon


For å drive NCCE samler vi inn noe personlig data. Her kan du lese hvilken personverndata vi samler inn, hva den brukes til og hvordan vi samler den inn.

Hvem vi er (databehandler)

Norsk senter for sirkulærøkonomi er en næringsklynge for bedrifter som ser forretningsmuligheter i det grønne skiftet. Vi bistår våre medlemmer med en raskere overgang fra en lineær til en sirkulær økonomi. Sirkulær innovasjon og lønnsomme verdikjeder fordrer samarbeid på tvers av tradisjonelle bransjer, privat og offentlig næringsliv.

Vår nettstedsadresse er: https://ncce.no/

Norsk senter for sirkulær økonomi

Org. nummer: 919332042

Kontaktinformasjon: post@ncce.no

Hvilken personlig data samler vi inn?

Vi samler inn følgende personlig data på kontaktpersonene i medlemsbedriftene:

  • Navn
  • Epost
  • Stillingstittel
  • Telefon

Kontaktpersonene kan kun kobles til ikke-sensitive opplysninger som stillingstittel, e-post, telefonnummer, navn på virksomhet de arbeider i, virksomhetens organisasjonsnummer, virksomhetens arbeidsområder etc.

Lovlig grunn for behandling av personlig data

Vi har lov til å behandle personlig data i henhold til GDPR Artikkel 6.1(b) og Artikkel 6.1(f).

6.1(b) Nødvendighet til å behandle data for å utføre en kontrakt

Når virksomheten du representerer inngår en medlemsavtale med oss, inngås en kontrakt.

Vi bruker personopplysningene til følgende:

  • Kommunikasjon med deg og virksomheten du representerer.

6.1(f) Legitime Interesser

Vi behandler også personlig data for å kunne utføre følgende oppgaver:

  • Registrering av egeninnsatstimer og imøtekomme prosjektkrav
  • Sende ut nyhetsbrev, informasjon og diverse medlemstilbud

Vi kommer ikke til å bruke dine personopplysninger til annet enn for å oppnå formålet ved medlemskapet.

Databehandlingsrutiner

Kun medarbeidere som er med i administrasjonen kan bearbeide dataene som er samlet inn fra medlemmene.

Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Vi deler kun personopplysningene der det er nødvendig for å oppnå formålet med medlemsskapet. Vi deler forskjellige deler av dine personopplysninger med følgende:

  • Innovasjon Norges klyngeportal (Kontaktinfo registreres i portalen som et CRM system, og for å registrere egeninnsats nødvendig for å utløse klyngemidler gjennom INs klyngeprogrammet)
  • MailChimp (nyhetsbrev. E-posten du oppgir ved innmelding, lagres i en egen database for utsendelse av nyhetsbrev NCCE sender ut. Dine opplysninger deles ikke med andre, og slettes når du sier opp abbonnementet.)
  • Pågående prosjekter (revisor og prosjektutlyser for oversikt over egeninnsats)

Databehandlers plikter

Databehandler følger det til enhver tid gjeldende personregelverk.

Databehandler har ansvar for å sikre at personopplysninger ikke brukes ulovlig, urettmessig eller at opplysningene behandles på måter som fører til uautorisert tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet. Databehandler har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger som vi får tilgang til. Dette gjelder også etter medlemskapet er avsluttet.

Personlige data vil bli lagret i den perioden selskapet er medlem i NCCE, og i en periode på maks. 6 måneder etter at medlemskapet er avsluttet.

Rett til innsyn og bli slettet

Vi kan gi deg tilgang til dine personopplysninger. Ta kontakt med oss så kan vi levere dette innen 30 dager. Gi oss også beskjed dersom du ønsker å bli slettet fra vår database, så skal vi slette alt som vi kan slette så lenge ikke annen lov forhindrer oss i å gjøre dette.