På bildet: Metallene skal tilbake i kretsløpet (Foto: RENAS)

RENAS AS sørger for kostnadseffektiv og miljøvennlig innsamling, behandling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall).

RENAS er Norges ledende EE-returselskap og håndterer produsentansvaret for bedrifter som importerer eller produserer elektriske produkter. Det betyr at RENAS sørger for kostnadseffektiv og miljøvennlig innsamling, behandling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall).

Det er anslått at det verden over ble generert 50 millioner tonn elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) i 2019. Bare rundt 20 prosent av det globale EE-avfallet blir resirkulert hvert år. Det betyr at 40 millioner tonn elektrisk og elektronisk avfall årlig blir lagt i søppelfyllinger, brent eller ulovlig omsatt og behandlet på ureglementert vis.

Dette forårsaker helse, miljø- og samfunnsmessige problemer, i tillegg til å resulterer i et enormt tap av verdifulle og kritiske metaller. Metaller som trengs blant annet i solcellepaneler, i batterier til elektriske biler, i avansert medisinsk teknologi og i vindmøller. Det grønne skiftet er helt urealistisk uten disse metallene.

Høyest mulig gjenvinningsgrad

I tillegg til å være en pådriver overfor gjenvinningsbransjen, industrien og myndighetene gjennom å bidra til innovasjon, utvikling og ny industri relatert til materialene de håndterer, arbeider RENAS aktivt med sine behandlingsanlegg for å oppnå en høyest mulig gjenvinningsgrad for alle produkter og fraksjoner.

RENAS er også et bindeledd mellom produsenter og gjenvinnere, slik at behandlingsmetoder og gjenvunnet materiale blir best mulig egnet for å inngå i ny produksjon. Samtidig sprer de informasjon om returordningen og dens gode effekter til befolkningen generelt.

Les mer på www.renas.no

Lederprogram

Sirkulære forretningsmodeller og bærekraftige verdikjeder

RENAS har i partnerskap med Handelshøyskolen BI og Circular Norway utviklet et lederprogram i samarbeid med noen av de fremste europeiske ekspertmiljøene, for å gi norske ledere innsikt i og kunnskap om mulighetene sirkulære forretningsmodeller og bærekraftige verdikjeder skaper for ulike bransjer og industrier.

Det er et praktisk kurs hvor deltakerne utarbeider et business case i egen bedrift basert på sirkulærøkonomiske prinsipper.

Oppfølging og implementering i bedriften er en vesentlig del av kurset.

Programmet gjennomføres som en kombinasjon av fysiske og digitale samlinger. Mer informasjon om det faglige innholdet og påmelding: bi.no/sirkularokonomi