På bildet: Michael Haraldsen, daglig leder i Metallco Stene AS, og Øyvind Stene, daglig leder i Stene Stål Gjevninning AS

Metallco Stene AS mottar, bearbeider og sluttbehandler jern og metaller fra industri, bygg og anlegg, kommunale miljøstasjoner, offshore, og husholdninger, sier daglig leder Michael Haraldsen.

Alle metaller kan smeltes om og om igjen uten at kvalitet og opprinnelige egenskaper forringes. Sammenlignet med ny produksjon gir resirkulering store økonomiske og miljømessige fordeler. – Dette er Metallco Stene eksperter på, sier Haraldsen.

Store miljøgevinster

Miljøgevinstene ved gjenvinning av metaller viser seg spesielt i form av redusert energibruk. For  aluminium spares det 94% og for jern 74% sammenlignet med primærproduksjon. I tillegg skånes miljøet for forurensning av luft og vann – og ikke minst bevares verdifulle metaller for senere generasjoner. I prinsippet kan alle metaller gjenvinnes.

Grønn konkurransekraft

– Metallco Stene mottar brukte metaller, sorterer, resirkulerer og distribuerer videre via kanaler
som gir best mulig avkastning. Gjennom vårt nettverk finner vi også miljøklassifiserte mottakere, sier Haraldsen. Slik bidrar de til økt materialgjenvinning og reduksjon av bruken av deponier. Som et resultat av god kompetanse på å innhente og transportere metaller, har selskapet klart å skape god lønnsomhet.

Gjenvinning utenlands

Metallco Stene har også et stort nettverk utenfor landegrensene som bidrar til å sikre en miljømessig sikker gjenvinning av alle metaller som ikke kan gjenvinnes innenlands.

Les mer på: www.metallco.com