På bildet: Kjell-Arne Leinum, daglig leder Skolt Miljøpark.

– Overskuddsmasse er en ressurs som vi ønsker å benytte, sier daglig leder Kjell-Arne Leinum i Skolt Miljøpark AS.

Skolt Miljøpark har mottak for og gjenvinning av ikke-forurenset betong, asfaltflak, rene gravemasser og  overskuddsstein, samt et varig deponi av rene masser. Mottatte masser sorteres og knuses, og av de gjenvunnede massene tilbyr de jord, knust betong, knust asfalt og knuste steinfraksjoner. Skolt Miljøpark har som mål er å være en foregangsbedrift for å etablere nedstrømsløsninger for gjenvinnbare fraksjoner for hele entreprenørmarkedet.

Les mer på: www.skolt-miljopark.no