Asle Rein Foto: Eion Ventures

Eion Ventures er et corporate venturing selskap som utvikler bærekraftige virksomheter som skal bidra til å løse klimautfordringene. Deres visjon er å utvikle selskaper som gjennom teknologi, produkter og tjenester endrer  spillereglene og bidrar til en bærekraftig utvikling, og stimulerer en sirkulær økonomi.

Eion Ventures har selskapene Nordic White Diesel ASA, Green Energy Extraction AS og Wood Energy Extraction. Selskapene produserer henholdvis det miljøforbedrede drivstoffet White Diesel, pyrolysolje fra avfall og bioolje fra treverk. Både White Diesel og pyrolyseolje er suksessfullt blitt testet i de fremste laboratorier og på motorer.