På bildet: Lars Petter Gjermundsen (Foto: TheVIT)

– Det er viktig at man har en god strategiplan, god kontroll og ikke minst lønnsomhet, sier Lars Petter Gjermundsen

Omstilling til grønn økonomi

Det er stadig et økende fokus på FNs bærekraftsmål og sirkulærøkonomi. Dette er med på å løse mange klimautfordringer, men det skaper også behov for at bedrifter må omstille seg. Bedrifter må tenke nytt i omlegging av sine forretningsmodeller for å tilpasse seg en verden i stor utvikling. I slike prosesser er det viktig at man har en god strategiplan, god kontroll og ikke minst lønnsomhet.

Verdiskapende støttespiller

TheVIT hjelper bedrifter for å sørge ved at de har riktig regnskap, lønnsomhetsanalyser, god økonomistyring, samt er en god støttespiller i enkeltprosjekter, og omlegging av forretningsmodeller. De bruker teknologi, AI og gode rapporteringsstrukturer for å fremme verdiskapning og vekst.

TheVIT kan være støttespilleren du har ønsket deg og trenger for å lykkes med din forretningside.

Din økonomiavdeling

TheVIT har spesialisert seg på å levere økonomiavdelinger med den kapasiteten og den kompetansen du til enhver tid har behov for i hele spekteret fra lønn, regnskap, controlling, økonomisjef, CFO, Business Intelligence, Analyse, HR og rådgivning.

– Vårt team kan bidra for en kort periode på én uke, et helt år, eller dekke ditt permanente behov, sier Gjermundsen.

Les mer om TheVIT på: www.thevit.no