Terje Kirkeng, styreleder

Ingar Skiaker, nestleder

Sigrid Hilsen

Reija Santala

Tor Øyvind Stene

Mette Lene Falck-Pedersen

Ole Jørgen Hanssen, vara

Pål Jahre Nilsen, vara