Regionale klynger spiller en viktig rolle i den sirkulære overgangen. Hvordan kan klynger hjelpe SMB å bli mer sirkulære? Hva trenger bedrifter for å overvinne utfordringer? I dette webinaret deler nederlandske og nordiske klynger og selskaper sine sirkulære suksesser og utfordringer.

Webinar, torsdag 3. juni, kl. 09.00-10.30

For registrering: https://myonvent.com/event/circular-action-for-dutch-and-nordic-companies/

Sammen med Nordic Circular Hotspot og ambassadene i Nederland i Sverige, Finland og Norge, presenterer 4 regionale klynger, sammen med et selskap i klyngen, sine sirkulære suksesser og utfordringer. Webinaret skal hjelpe selskaper til å jobbe sirkulært på tvers av landegrensene.

Arrangementet er bekreftet som et offisiellt sideevent  av The World Circular Economy Forum.

AS Batteriretur
Fredrik Andresen, CEO ved AS Batteriretur, representerer Norge, og vil sammen med NCCE fortelle hvordan klyngen har bidratt til deres vekst, samt hvordan arbeide for å styrke samarbeid og vekst på tvers av regionene.

Klynger fra Sverige, Finland og Nederland vil sammen med ett selskap fra hver region, dele sine erfaringer, slik at vi sammen får god innsikt i hva som kreves for å lykkes med sirkulær vekst internasjonalt.

Program:
09:00 Introduksjon
– Velkommen, av moderator Elin Bergman
– Åpningsord av viseambassadør i Finland, Martijn Adelaar, på vegne av de nederlandske ambassadene i Norden
– Oversikt over nordiske og nederlandske verktøy for sirkulær økonomi for små og mellomstore selskaper Nordic Circular av Elin Bergman

09:15 Regionale klynger og sirkulære SMB’S

Nick Boersma, regionale klynge i Friesland
Leon Leijdsman, administrerende direktør PMF i Nederland

Natalia Mathisen, Norsk senter for sirkulær økonomi (NCCE)
Fredrik Andresen, administrerende direktør AS Batteriretur i Norge

Göran Östberg, RENERGI sirkulær økonomi-knutepunkt i Finland
Johan Saarela, utviklingsingeniør Oy Stormossen Ab i Finland

Josefina Sallén, Circular Transition RISE, Halland Circular Map i Sverige
Janina Östling, bærekraftssjef Isotimber i Sverige

10:00 Rundebord med talere
10:15 Spørsmål og svar med publikum
10:25 Konklusjoner og takk

Velkommen!