I dag kan du lese om industrien på Øra utenfor Fredrikstad i Aftenposten (innstikk). Der fokuset er på samarbeidet mellom flere av bedriftene om å benytte seg av hverandres side- og avfallsressurser – eksempelvis materialer, energi, vann og/eller bi-produkter. Gjennom industriell symbiose sikrer de at ressursene blir utnyttet mest mulig effektivt – i en sirkulær økonomi. ✅♻️👍

«Nesten alle norske batterier, all innsamlet glass- og metallemballasje, 25.000 skrotede biler og flere hundre tonn metall må alle innom Fredrikstad for å få nytt liv. Bussene kjører på en blanding av matavfall og slam fra kommunens vannrenseanlegg. Spesialglass som tidligere var spesialavfall, blir omdannet til bygningsmaterialer.»

Se link for mer info: Sirkulærhovedstaden