NCCE inviterer til en undersøkelse (5-10 min.) for å kartlegge hvilke muligheter som ligger i bruk av en materialbank.

For å skape grønn vekst og en bærekraftig fremtid, må vi utnytte ressursene våre bedre og holde disse lengre i omløp. For å få til dette er det viktig å tilgjengeliggjøre ressursene slik at de kan brukes igjen og igjen. Dette kan være alt fra biomasse, byggevarer, gjenvunnet plast eller rest- og sidestrømmer fra prosessindustrien, etc.

En materialbank for rest- og avfallsmaterialer/ressurser skaper muligheter for forretningsutvikling, med nye arbeidsplasser, produkter og tjenester, bl.a. innen kjøp, salg, dokumentasjon og sertifikater, logistikk og rådgivning.

Vi håper du vil sette av tid til å gjennomføre en kort undersøkelse ifm. hvilke muligheter og interesser dere ser i en materialbank.

Resultatet vil gi grunnlaget for arbeid for en høyere grad av utnyttelse av våre råvarer, med tilhørende innovasjonsmuligheter og nye grønne jobber. Undersøkelsen tar 5.-10. minutter, avhengig av svarene som blir gitt, og leveres av en av våre samarbeidspartnere Circular Regions.

Link til undersøkelsen: https://smartuse.typeform.com/to/VQWbXxXH

Video (12.min) med mer informasjon om bakgrunn og undersøkelsen: https://youtu.be/89pLnJOTkrQ

Resultatene fra undersøkelsen blir anonymisert og en oppsummering, sammen med veien videre vil deles med alle deltakere på mail.

Sammen skaper vi grønn konkurransekraft!