I Osloregionens årlige Klimastatus finnes oppdatert utslippsstatistikk for regionen og delregionene, og historier med de gode eksemplene fra Osloregionens medlemskommuner. Rapporten for 2022 viser at utslippene i Osloregionen har gått ned med 18 % i perioden 2009 til 2020, som er det siste året i Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsstatistikk. Fra 2019 til 2020 gikk utslippene ned med 7 % i regionen.

Klimarapporten du kan lese her.