Onsdag 1. juni var Norsk Senter for Sirkulær Økonomi invitert til å delta på klimaverksted for næringslivet i Drammen kommune. Det ble arrangert i det nye bygget SporX som er bygget i lokalt, norskprodusert og miljøvennlig massivtre.

På klimaverkstedet deltok både lokale bedrifter, næringsutvikling og ansatte i kommunen med innspill til utviklingen av kommunens nye klimastrategi, som etter planen skal være klar i løpet av året 2022.

Benedikte Bekkevold Hansen fra NCCE var en av innlederne på programmet. Hun snakket om hva sirkulærøkonomi er, og hvilke muligheter for verdiskapning og utvikling som ligger i sirkulære forretningsmodeller og sirkulær tankegang. Forsamlingen fikk blant annet høre om hvordan det er viktig å løfte blikket oppover i avfallspyramiden, skal vi lykkes med sirkulærøkonomi i et samfunnsperspektiv. Forbrukerne (altså hver enkelt av oss) blir en av de viktigste brikkene i denne utviklingen.

Vi takker for muligheten til å delta, og heier på våre medlemmer som Drammen kommune når de setter ambisiøse og fremtidsrettede mål!

 

Foto: Drammen kommune