Vi er på full fart over i sirkulærøkonomien, noe vi antar vil stille medlemmene våre overfor nye behov for kompetanse i tiden fremover. For å kunne dekke dette behovet så godt som mulig, gjennomfører NCCE, i samarbeid med NMBU og Avfall Norge, en spørreundersøkelse blant medlemsbedriftene.

Vi ønsker at undersøkelsen besvares av den person i virksomheten som har best oversikt over og forutsetninger for å svare på en spørreundersøkelse som gjelder virksomhetens samlede behov for kompetanse fremover.

Ved å følge linken under kommer man til et elektronisk spørreskjema som det tar maks 10. min. å besvare. Vi håper din virksomhet vil besvare undersøkelsen og ber om at dette skjer innen 30. januar.

 

Link til skjemaet: https://nettskjema.no/a/287139

 

Har du spørsmål til undersøkelsen kan disse rettes til Ole Jørgen Hanssen (ole.jorgen.hanssen(at)nmbu.no; 90727977).