AS Batteriretur® samler inn og gjenvinner alle typer batterier fra hele Norge. Det være seg blybatterier, alkaliske småbatterier eller store tunge industribatterier fra både kjøretøy og skip. Selskapet har i 25 år utviklet sikre og effektive løsninger for innsamling av batterier og investerer store ressurser for å utvikle fremtidens løsninger.

– Vi har landsdekkende innsamling, og vokser i tråd med utviklingen. Vårt fokus er miljø og sikkerhet, og vi skal ruste selskapet for å være klare til å utføre sikker håndtering av alle batterier i fremtiden. Det sier daglig leder i Batteriretur, Fredrik Andresen.

Ledende i Europa
Batteriretur jobber aktivt med å ta i bruk de mulighetene som ligger i det teknologiske skiftet og den pågående digitaliseringen. I deres nye lokaler på industriområdet Øra, utenfor Fredrikstad har de nylig tatt i bruk en sorteringsmaskin som er den mest avanserte av sitt slag i verden. Videre ser selskapet på muligheten for delvis robotisert demontering av batterier fra elbiler.

– Det er et mål for oss å ligge i front internasjonalt. Da sikrer vi verdiskapning nasjonalt og vi tar vår posisjon i det skiftet vi alle er en del av, sier Andresen

Bidrar med kompetanse
Batteriretur er svært opptatt av å sikre at kunnskap om batterier og risiko til håndtering og innsamling styrkes og deles, og deltar i ulike forum og faggrupper i inn- og utland. Selskapets ansatte deltar også på konferanser og seminarer, og bidrar med sin kompetanse. Andresen er engasjert styremedlem i NSSØ, og mener senteret må være en drivkraft for det grønne skiftet, og synliggjøre sin verdi for medlemmene.

– Det er viktig at Norsk senter for sirkulær økonomi er aktivt, og bistår med kompetanse som styrker mulighetene. En suksessfaktor vil være gode prosjekter med resultater, sier Andresen og avslutter: – Grønn konkurransekraft er noe vi skaper sammen.